admin

jun 092020
 

PROGRAM för vår allra första Trädgårds- och Odlingsdag i Åryd nu på söndag 14 juni!  
Aktiviteterna pågår mellan 11-15. 
——————————————
CAFÉ MASUGNEN 
Cafét erbjuder enklare kaffeservering i det fria
——————————————
NATUREN – DEN STORA TRÄDGÅRDEN
Hemmesjö hembygdsförening visar hur man samlade växter förr. Bilder ur handmålad flora – målad av Alfred Johansson i Risinge för 100 år sedan.
Masugnsvägen 12, Åryd
——————————————
ÖPPNA TRÄDGÅRDAR:
Karta kommer strax! Det kommer finnas ett antal öppna trädgårdar i Åryd som alla är välkomna att besöka. Är det många inne i trädgården väntar ni utanför på er tur. Vi kommer dela ut fina flaggor till alla deltagande trädgårdar, som man sätter ut vid sin trädgård på trädgårdsdagen. 
——————————————
TIPSPROMENAD:
En rolig tipsrunda som är öppen för alla att gå. Man startar och går i mål vid masugnen. Fina priser! (Vi rättar i efterhand och ni får gå och hämta ert pris i affären vid tillfälle). 
——————————————
VÄXTBINGO:
Gå på upptäcksfärd, ha roligt, leta och lär varandra om olika växter som vi har vilt växande här i Åryd! Ni tar en bingobricka med namn på växter, som ni sedan antingen plockar och tar med er tillbaka och visar upp, eller fotar med mobilen. Start och mål är även detta vid Masugnen. En spännande upptäcktsfärd för stora och små! Vi rekommenderar blandade åldrar och att ni går tillsammans (barn + vuxna + mor/farföräldrar tex). Alla små deltagare i växtbingot får ett särskilt litet pris vid målgång  Leta upp Ida på Masugnsvägen 1 så får ni ert pris!
——————————————
Eftersom detta är en utomhusaktivitet på stora ytor bedömer vi att den går bra att arrangera även såhär i Corona-tider. Vi håller ordentliga avstånd mellan varandra i vanlig ordning.
Varmt välkomna!

Åryds samhällsförening


 Posted by at 14:20
apr 132020
 

VÄLKOMNA på vår allra första Trädgårds- och odlingsdag i Åryd söndag 14 juni!

Åryds Samhällsförening arrangerar i år en trädgårdsdag för alla i Åryd med omnejd. Även besökare utifrån är välkomna, men detta är mestadels ett eget ”bya-arrangemang” för att inspireras inom odling och trädgård, och bara för att ha en trevlig dag tillsammans med roliga aktiviteter i byn!

Aktiviteterna pågår mellan ca 11-15.

Vi behöver er hjälp för att detta ska bli roligt och bra! Anmäl er väldigt gärna till att vara med i öppen trädgård! Det blir jättekul, vi lovar!

ÖPPEN TRÄDGÅRD:

Man anmäler sig här om man vill vara med på öppen trädgård: https://forms.gle/eJWqs9gugHCLG4LD9).

Vi kommer dela ut fina flaggor till alla deltagande trädgårdar, som man sätter ut vid sin trädgård på trädgårdsdagen. Det enda man behöver göra är att vara hemma mellan 11-15 under trädgårdsdagen för att visa runt lite. (Självklart får man ta paus och även gå och besöka andras trägårdar)! Om man vill får man såklart bjuda på kaffe eller saft i sin trädgård, men absolut inget måste.

Det går även fint att passa på att byta plantor eller sticklingar med varandra. Man måste verkligen INTE ha en perfekt trädgård för att vara med. Tvärtom! Det är öppet för alla! Kanske har du en liten odlingslåda där barnen odlar morötter, en jättefin balkonglåda, blommor, olika kålsorter på gång, eller något annat kul? Om man inte har en egen trädgård får man självklart vara med och gå runt och besöka alla de öppna trädgårdarna.

Vi gör detta i all enkelhet i år för att prova på, och vi hoppas såklart på succé! Då kanske vi kan bygga ut det till nästa år med fler aktiviteter osv.

Vi kommer göra en karta i förväg så att man kan se vilka trädgårdar som är med i öppen trädgård. Alla boende i Åryd, Billa, Hemmesjö, Skogstorp, Risinge, Södra Åreda osv är varmt välkomna att delta! Tipspromenader osv går dock av stapeln i Åryd.

——————————————

TIPSPROMENAD:

Vi sätter ihop en rolig tipsrunda som är öppen för alla att gå. Man startar och går i mål vid masugnen. Fina priser lottas ut!

——————————————

VÄXTBINGO:

Ta chansen att gå på upptäcksfärd, ha roligt, leta och lär varandra om olika växter som vi har vilt växande här i Åryd! Ni får en bingobricka med namn på växter, som ni sedan antingen plockar och tar med er tillbaka och visar upp, eller fotar med mobilen. Start och mål är även detta vid Masugnen. En spännande upptäcktsfärd för stora och små! Vi rekommenderar blandade åldrar och att ni går tillsammans (barn + vuxna + mor/farföräldrar tex). Alla små deltagare i växtbingot får ett särskilt litet pris vid målgång

——————————————

Eftersom detta är en utomhusaktivitet på stora ytor bedömer vi att den går bra att arrangera även såhär i Corona-tider. Vi vet ju inte hur läget är i juni, men vi utgår från att vi håller ordentligt avstånd mellan varandra i vanlig ordning. Vid stort intresse kan begränsningar komma att bli aktuella om hur många som får vara i varje trädgård samtidigt. Vi följer rekommendationerna och återkommer med mer information när det närmar sig.

Välkomna!

Kontaktperson från arrangören Åryds samhällsförening: Ida Qvarnström, ida.qvarnstrom@gmail.com, tel 0704-540480

 Posted by at 11:13
Dec 052019
 

Planer för bygge på Fridhem i Åryd

Vidingehem har nu fått byggnadslov för att uppföra 2 hus med sammanlagt 8 lägenheter på Fridhemsområdet i Åryd. Kartan visar de nya husens placering i den norra delen av området.

 Posted by at 10:57
sep 262019
 

Utdrag ur ett mail från Andréas Hedren, sjömiljöansvarig på Växjö kommun:

Fråga om vattenståndet i Årydssjön. 20 augusti 2019 14:07

Vi har att förhålla oss till max dämningsgräns 167,73 m ö h.

Vi brukar försöka ligga på nivå omkring 167,4-167,55 för att ha marginaler att kunna upprätthålla acceptabel vattenföring (både max- och minflöden) nedströms. Under perioder med extremt liten tillrinning sjunker sjön. Ofrånkomligen! Den skulle faktiskt sjunka även om vi stängde helt under dessa förhållanden, då avdunstningen (ca 200 l/s som dygnsmedel) tydligt överstiger tillrinningen till denna sjö under torrperioder. BL A för att det är ont om andra sjöar uppströms, samt att de sjöar som finns har mycket liten lågvattenföring, pga olycklig utformning av utlopp. En del boende i och kring Åryd menar att ”så var det inte förr”, och de kan mycket väl till stor del ha rätt i detta, eftersom fram till ca 10-15 år sedan hade Linnebjörkesjön (relativt stor sjö längre uppströms) inte en sådan utloppströskel som dagens, som ger mycket liten lågvattenföring. En annan anledning till att de har rätt i att ”så var det inte förr”, är att Kommunen m fl skötte regleringen av Årydsjön utan tillräcklig hänsyn till nedströms intressen. Kommunen har för detta bl a blivit åtalsanmäld, och det har förekommit problem med fiskdöd i ån osv. Det innebär som de flesta kan förstå en extremsituation om det är 0, eller nära 0-flöde i ån samt att det tillkommer vatten från t ex avloppsverk i Ingelstad och Åryd. Risk för t ex ammoniumförgiftning av fisk och allt annat vattenlevande är uppenbar.

Förra året (2018) snålade vi mer extremt på tappningen ur Årydsjön jämfört med i år, eftersom tillgången var ännu mer extremt begränsad. Frågan är ändå om det var korrekt agerande från min sida förra året. Ån blev helt torrlagd längre nedströms i Jät (= knastertorr botten), vilket vi hade kunnat undvika om vi hade sänkt av Årydsjön kanske 10 cm ytterligare. Vi sänkte år 2018 även Torsjön i Ingelstad ca 20 cm mer än vad som är tydligt tillståndsgivet. I år har jag därför försökt undvika liknande tillbud och således haft något högre tappning. Vi har ändå även i år kommit ner på mycket låga flöden nedströms Ingelstad, mindre än 100 l/s vid mätstationen i Skye, men har antagligen precis undvikit allvarligt skadligt låga flöden. Man kan säkert bevisa att vi i något skede av sommaren hade kunnat spara någon cm extra på nivån i Årydsjön, men man får även beakta att det inte är rimligt att ensidigt värna det intresset och negligera problem nedströms: I Tegnabysjön, Torsjön, samt å-sträckan ända ner till Lidhemssjön.

Jag anser att det i grunden är en väl utförd reglering i år. Nivån gick som lägst ner till 167,28 i slutet av juli. Det är trots allt endast 45 cm under högsta tillåtna nivå. De flesta sjöar i regionen, där hänsyn måste tas till nedströms intressen, eller för den delen sjöar med naturliga fluktuationer, har sjunkit lägre än så under detta år med månader av torra bäckar. T ex Helgasjön (55-70 cm (oklar högsta gräns), Åsnen ca 70 cm, Salen 80-90 cm osv.

Tanken med det nya utloppet ur Årydsjön, för vilket vi nu ska lämna in tillståndsansökan, är att en noggrant utformad fast tröskel ska öka precisionen i avrinningen ytterligare fr a vid låga flöden. Det är därför en förväntad effekt att ett scenario likt årets långvariga lågflöde kommer att innebära att avrinningen (självreglerad vid flöden under ca 500-800 l/s) kommer att vara något mer sparsam och att vi därmed kan vänta oss att avsänkningen hade stannat vid något högre nivå, Ca 167,40 eller möjligen något lägre. En anledning till att vi kan räkna med förbättring i Åryd är att vi kommer kunna försäkra oss om laglig mintappning/avsänkning av Torsjön, så att inte allt vatten måste tas från Årydsjön under torrperioder.

För övrigt har jag påtalat problemet med extremt lite vattenföring ur Linnebjörkesjön för såväl ägaren (Sveaskog) som Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet). Jag vet inte om de ämnar göra något åt detta.

Som synes ovan: allt hänger ihop. På flera sätt dessutom. Så man kan inte förvänta sig att någon har kännedom om hela problembilden uppströms och nedströms sin egen favoritsjö.

 Posted by at 09:09