Dec 022011
 

Efter långt och träget arbete har styrelsen i Åryds Föreningsråd fått Länstrafiken att ändra zonindelningen, vilket medför att priset för resandet mellan Åryd och Växjö sänks rejält. Från den 11 december 2011 kostar det 32 kr för enkel resa med kontantbiljett (25,60 kr med Resekortet). Även priset på Periodkortet sänks.

jun 122011
 

Nu kan man äntligen ta sig fram obehindrat på promenadvägen längs järnvägen. Även med cykel, barnvagn eller rollator. Länge har vägen varit förstörd av översvämning på Lyckåsvägen med nu är det fritt fram igen. Den tillfälliga spången är borttagen. För några veckor sedan rensade några frivilliga från Åryds Föreningsråd de båda rören under vägen. De var delvis igentäppta av stora stenar. Därefter monterades ett kraftigt järnnät över inloppet för att förhindra att rören sätts igen. I dagarna har markägaren Skogssällskapet låtit reparera vägbanan.

Nov 022010
 

Affären i Åryd är till salu. Affären går bra ekonomiskt men det är alldeles för mycket jobb för Tony att sköta affären ensam. Vår tanke är att affären istället ska drivas som en ekonomisk förening med anställda och förbättras med gemensamma krafter. Tillsammans får vi affären att leva!

Vi skulle uppskatta om du vill svara på vår enkät, så att vi får reda på lite mer om förutsättningarna för affärens fortlevnad. Sprid gärna enkäten vidare så att så många berörda som möjligt svarar. Om ni är flera i hushållet ser vi gärna att alla i familjen svarar.

Enkäten avslutad! Svaren sammanställs nu och mer information kommer!

Med vänliga hälsningar

Ida Qvarnström, Karin Carlsson, Matias Diessler och Nauras Minelmio, i samverkan med Åryds föreningsråd.

 Posted by at 23:11