maj 052010
 

Av tidigare inlägg framgår att Åryds Föreningsråd tar emot verksamheter och tillgångar från Folkets Hus-föreningen. Bl.a. detta behandlades på föreningsrådets årsmöte den 29 april 2010. Protokollet från årsmötet hittar du under fliken för ”Åryds Föreningsråd”.

Vill du vara uppdaterad om vad som händer i Åryd och vill vara med och påverka? Följ Åryds hemsida regelbundet och tag kontakt med Åryds Föreningsråd.

maj 052010
 

Vid Åryds Folkets Hus-förenings årsmöte den 29 april beslutades att föreningen upphör. De två kvarvarande verksamheterna drivs vidare av Åryds Föreningsråd. Det gäller bioverksamheten i Åryds skola. Den drivs vidare som en egen sektion i föreningsrådet. Den andra delen är förvaltningen av publokalen på Masugnsvägen 1. Den kommer att tas över av föreningsrådet som kommer att hyra ut lokalen på ungefär samma villkor som tidigare.
Fastigheten Hemset 1:51, som ägs av Folkets Hus kommer att övergå i Åryds IK:s ägo. Fastigheten består av kullen väster om fotbollsplanen. Övriga tillgångar i Folkets Hus överförs till Åryds Föreningsråd.

 Posted by at 22:41  Tagged with:
apr 152010
 

Nu närmar det sig! På måndag, den 19 april kommer politiker och tjänstemän från Växjö kommun, representanter från länstrafiken, Vidingehem m.fl. till Åryd för att informera om samhällets framtid.  Samtidigt blir det möjlighet att ställa frågor. Ladda upp med frågor och kom till Åryd skolas matsal, måndagen den 19 april kl 18.30. Kaffe serveras av Åryds Föreningsråd.

 Posted by at 16:02
apr 102010
 

Folkets Hus-föreningen i Åryd har gamla anor. Under sin storhetstid var Folkets Hus den sammanhållande länken mellan övriga föreningar med lokalen Fridhem, på det som nu kallas Fridhemsområdet, som central punkt. Här hölls kalas, föreningsmöten, julfest, konsumstämma, bioföreställningar, gymnastikövningar, teater, biblioteksverksamhet mm.
Folkets Hus-föreningens styrelse kommer på årsmötet den 29 april att föreslå föreningens upphörande. De enda två (men nog så viktiga) verksamheterna som är kvar är biovisningen i skolan samt förvaltning av publokalen på Masugnsvägen 1. Dessa verksamheter föreslås överföras till Åryds Föreningsråd. Folkets Hus-föreningen äger också ett markområde i centrala Åryd (kullen vid idrottsplatsen) som föreslås övergå i ÅIK:s ägo.
Vad som beslutas vid årsmötet kommer att redovisas här på aryd.se.

 Posted by at 14:48