Maj 082011
 

NCC Roads ansöker om tillstånd för bergtäkt inom fastigheten Hemmesjö 6:1. Fastigheten är belägen norr om väg 25, vid avfartsvägen mot Hemmesjö. Det ligger en skjutbana väster om fastigheten. Klicka på den lilla kartbilden för orientering.
Den 24 maj kl. 15 – 20 är det öppet hus i Hemmesjö församlingshem i Billa med redovisning och information kring bergtäkten.
Samrådshandlingar med kartor och information har skickats ut till många fastighetsägare i Risinge, Hemmesjö och Billa.

 Posted by at 10:44
Dec 192010
 

Enkäten är nu avslutad och vi tackar alla som deltagit och lämnat intressanta synpunkter. Vi fortsätter det förberedande arbetet tillsammans med föreningsrådet.

Vi kommer att i dagarna träffa Coompanion företagsrådgivning för att titta på vad som kan vara en rimlig tidsplan och en bra affärsplan. Dessutom behöver vi få en bättre bild av hur ekonomin i affären fungerar idag.

Snart hoppas vi kunna kalla till ett större möte för alla intresserade, och där presentera ett förslag på en affärsidé som gynnar hela samhället .

Med vänliga hälsningar,

Ida Qvarnström, Karin Carlsson, Matías Diessler, Nauras Minelmio.

Nov 022010
 

Affären i Åryd är till salu. Affären går bra ekonomiskt men det är alldeles för mycket jobb för Tony att sköta affären ensam. Vår tanke är att affären istället ska drivas som en ekonomisk förening med anställda och förbättras med gemensamma krafter. Tillsammans får vi affären att leva!

Vi skulle uppskatta om du vill svara på vår enkät, så att vi får reda på lite mer om förutsättningarna för affärens fortlevnad. Sprid gärna enkäten vidare så att så många berörda som möjligt svarar. Om ni är flera i hushållet ser vi gärna att alla i familjen svarar.

Enkäten avslutad! Svaren sammanställs nu och mer information kommer!

Med vänliga hälsningar

Ida Qvarnström, Karin Carlsson, Matias Diessler och Nauras Minelmio, i samverkan med Åryds föreningsråd.

 Posted by at 23:11