mar 232011
 

Årydsjöns Fiskevårdsområde hade årsmöte den 16 mars 2011 i klubbstugan i Furuby.

Ordinarie ledamöter i styrelsen för 2011 är Hans Gjörloff, ordförande, Dennis Knutsson, Johan Johansson, Bertil Aronsson och Kjell Ljunggren.
Man konstaterade att det är omt om kräftor i sjön samtidigt som det är svårt att få tag i kräftyngel för utplantering. 30 000 kr finns avsatta för utsättning av kräftor. För de som har eget fiskevatten blir det kräftfiske från den 5 augusti. På samfällda vatten fiskas 2 helger i augusti.

Nu kan man köpa fiskekort i affären i Åryd. För fiske i Årydsjön gäller följande regler (2011):

Kast och mete 150 kr årskort (Gästkort till ordinarie kort 150 kr, gäller hela året)
Nätfiske 300 kr årskort (1 juni – 31 december)
Kast och mete 50 kr dygnskort
Ungdomar upp till 18 år fiskar gratis.

I sjön finns gös, abborre och gädda. Max 2 gösar per dygn. Minimimått 40 cm.
Under året kommer antalet fisketillsyningsmän att utökas.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)