mar 132021
 

Fram till den 11 maj 2021 kan man lämna synpunkter på förslaget till Växjö kommuns nya översiktsplan.

Förslaget finns att studera här och här.

 Posted by at 12:27

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)