okt 232012
 

Från tidig vår till sen höst arbetar Hemmesjö hembygdsförening med skötseln av området ända från infarten till badplatsen, förbi hembygdsstuga och masugn fram till Masugnsvägen 4 på toppen av masugnsbacken. Sommartid är det framför allt gräsklippning. Vår och höst arbetar en liten grupp entusiaster med lite större arbeten som byggnadsunderhåll, avverkning av sly samt restaurering av bruksmiljön. I år har det inneburit bl.a. följande:
Det nya taket över vattenturbinen har blivit färdigt. Vattenturbinen har tillsammans med flera andra turbiner legat i åfåran och drivit en elgenerator i blåsmaskinhuset/turbinhuset och träullshyvlar i träullsfabriken som låg mellan masugnen och åfåran.

Denna vedvagn på smalspår får symbolisera den bana som gick från sågen förbi träullsfabriken  och fram till trädgårdmästeriet. Varje år kördes 1000 m3 vedför eldning i växthusens pannrum.

Denna vagn på normalspår visar hur ett stickspår från Carlskrona-Wexiö järnväg gick ända fram till masugnen. Den var tänkt att användas för transport av järnmalm och träkol. Senare har den använts för glas och träull.

Ett nytt skyddsstaket har satts upp vid vattenhjulet. Detta för att öka säkerheten för besökande i området.

Här är en del av årets arbetslag på den sista arbetsdagen för säsongen.

 Posted by at 14:16

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)