Om Åryd

 

Åryd är ett gammalt brukssamhälle men fungerar nu som en förort till Växjö. Många arbetspendlar från Åryd till Växjö och andra orter. Andra pendlar till Åryd. De största arbetsplatserna i Åryd finns i industribyn, i den kommunala omsorgen och i skolan. Läs gärna i broschyren om Åryd som finns  att läsa här (3 MB pdf). Mer om Åryd finns på hembygdsföreningens hemsida. Se under föreningar.

 Posted by at 22:07