feb 012012
 

Vi i styrelsen förbereder Kooperativa Åryd allt vad vi kan, för nu närmar sig övertagandet av affären i vår! Är du, eller vet du någon som är intresserad av att arbeta i butiken? Tjänsten som butiksansvarig ligger ute på arbetsförmedlingen. Annonsen kan du läsa på Kooperativa Åryds hemsida, se länk i högra kolumnen.

Vi är även intresserade av någon eller några som kan tänka sig att jobba extra på tim-basis. Hör av dig till Peter Ländell i så fall! (Vi har ju även en volontärgrupp där bland annat jag själv ingår, som kommer att jobba ideellt i affären då och då). Men detta gäller alltså tjänster som anställd i vår affär. Det kommer att behövas både och!

Välkommen med din ansökan!

/Ida

maj 062011
 

Sedan den ekonomiska föreningen för affären i Åryd bildades den 15 april har ett intensivt arbete pågått med förberedelser för övertagandet. I dagarna kommer du att i brevlådan få information och erbjudande om teckning av andelar samt en inbjudan till informationsmöte i skolan torsdagen den 12 maj kl. 19.   Informationsbladet och blanketten för teckning av andelar kan du också se här.
Tag vara på chansen att ge Åryd en stabil affär och mötesplats!

apr 162011
 

Så heter den nya ekonomiska förening som bildades fredagen den 15 april då ca 30 personer samlats i Café Masugnen. I stadgarna står det så här när det gäller föreningens ändamål och verksamhet: ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva handel samt förvalta och utveckla närbutiken i Åryd och på det sättet hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd.”
I styrelsen invaldes: Ida Qvarnström, ordf., Linda Ursjö, Matias Diessler, Fredrik Horneij, Peter Ländell samt suppleanterna Sabine Schaarschuch och Corinna Dillan.
Närmast skall firman registreras, bankkonto öppnas och sedan gäller det för dig som boende i eller nära Åryd att teckna andelar i föreningen. Din insats är väsentlig för att affären skall kunna tas över! Du kommer att få besök av representanter från föreningen och har då möjlighet att teckna en eller flera andelar. Missa inte den chansen!

apr 072011
 

Nu är det dags att bilda en ekonomisk förening som kan driva affären i Åryd. Konstituerande möte hålls fredagen den 15 april kl. 19 i Café Masugnen. Inbjudan delas ut i brevlådorna till alla i närområdet. På inbjudan finns de som är nominerade till styrelsen. Har du ännu inte anmält ditt intresse för frivilliga insatser kring affärens övertagande och drift så kontakta Monica Gustafsson, 0470-77 42 44.
Inbjudan till mötet kan du också se här.

mar 312011
 

Torsdagen den 31 mars träffades ett 25-tal personer i publokalen för att fortsätta arbetet med att ta över affären i Åryd. Stämningen var mycket positiv och i korthet enades man om följande (mer detaljerad information kommer inom kort på en egen hemsida för affären i Åryd):

En valberedning bildades och ett allmänt möte för val av styrelse i affärens ekonomiska förening planeras till fredagen den 15 april kl. 19 i publokalen i Åryd. Fram till detta möte kommer den ekonomiska analysen att fortsätta. Valberedningen sammanställer också de frivilliggrupper som kommer att behövas. Det gäller t.ex. varuråd, plock och städning, PR, lokala kontakter, fixargrupp, hemleveranser, webbgrupp mm.

En viktig uppgift blir att skapa kapital för att ta över och driva affären. Det kommer till stor del att ske genom att vi Årydbor köper andelar i affären. Det finns också ekonomiskt stöd att ansöka om.

Du som ännu inte anmält ditt intresse att hjälpa till, kontakta Monica Gustafsson 0470-77 42 44, så får du veta vilka arbetsgrupper som behöver hjälp.
Med allas hjälp kan vi skapa vår egen lokala kooperativa affär, byns träffpunkt!

feb 272011
 

Torsdagen den 3 mars kl. 19 i skolans matsal.
Ett förslag på hur affären kan drivas vidare och utvecklas kommer att presenteras.

Vad kommer att krävas av oss i byn i form av ideellt och ekonomiskt engagemang i vår affär?

Hur fungerar en ekonomisk förening?

Representanter från Växjö kommun, Vidingehem, Coompanion samt lanthandeln i Kalvsvik kommer att medverka. Vi hoppas att så många engagerade bybor som möjligt kommer!  Nu måste alla hjälpas åt om vi vill ha affären kvar!

Välkomna! Vi bjuder på fika.

Ida Qvarnström, Karin Carlsson, Matias Diessler och Nauras Minelmio i samverkan med Åryds Föreningsråd.

Dec 192010
 

Enkäten är nu avslutad och vi tackar alla som deltagit och lämnat intressanta synpunkter. Vi fortsätter det förberedande arbetet tillsammans med föreningsrådet.

Vi kommer att i dagarna träffa Coompanion företagsrådgivning för att titta på vad som kan vara en rimlig tidsplan och en bra affärsplan. Dessutom behöver vi få en bättre bild av hur ekonomin i affären fungerar idag.

Snart hoppas vi kunna kalla till ett större möte för alla intresserade, och där presentera ett förslag på en affärsidé som gynnar hela samhället .

Med vänliga hälsningar,

Ida Qvarnström, Karin Carlsson, Matías Diessler, Nauras Minelmio.