feb 042012
 


Under några vintermånader brukar man kunna se strömstaren här i Åryd. Det är en fågel som normalt häckar i fjällkedjan men vintertid tar sig till södra Sverige och till isfritt, strömmande vatten. Fågeln på fotot har synts till i ån vid affären (vid trekanten) i Åryd under flera veckor.
Strömstaren är något mindre än en koltrast, svart men med lysande vit haka och bröst. Den simmar skickligt under vatten för att fånga småkryp. Ofta sitter den på en sten eller gren precis vid vattenytan. Passa på att titta efter den nu. När våren kommer försvinner den.

apr 162011
 

De sista 200 metrarna av vägen till badplatsen i Åryd har varit igenvuxna och besvärliga för både gång- och cykeltrafikanter. Nu har träd, buskar och sly rensats bort närmast vägen. Arbetet har utförts ideellt av medlemmar i Åryds Föreningsråd. Nu hoppas vi att Skogssällskapet, som är markägare, skall jämna till och grusa vägen så att den blir trafikvänlig och så att inte nässlor och sly växer ut på vägen med detsamma.

mar 232011
 

Årydsjöns Fiskevårdsområde hade årsmöte den 16 mars 2011 i klubbstugan i Furuby.

Ordinarie ledamöter i styrelsen för 2011 är Hans Gjörloff, ordförande, Dennis Knutsson, Johan Johansson, Bertil Aronsson och Kjell Ljunggren.
Man konstaterade att det är omt om kräftor i sjön samtidigt som det är svårt att få tag i kräftyngel för utplantering. 30 000 kr finns avsatta för utsättning av kräftor. För de som har eget fiskevatten blir det kräftfiske från den 5 augusti. På samfällda vatten fiskas 2 helger i augusti.

Nu kan man köpa fiskekort i affären i Åryd. För fiske i Årydsjön gäller följande regler (2011):

Kast och mete 150 kr årskort (Gästkort till ordinarie kort 150 kr, gäller hela året)
Nätfiske 300 kr årskort (1 juni – 31 december)
Kast och mete 50 kr dygnskort
Ungdomar upp till 18 år fiskar gratis.

I sjön finns gös, abborre och gädda. Max 2 gösar per dygn. Minimimått 40 cm.
Under året kommer antalet fisketillsyningsmän att utökas.

feb 192011
 

Det verkar bli fint skridskoväder nu på sportlovet. Men banan (mellan Tallvägen och Kyrkekullvägen) behöver spolas. Ställ upp för Åryds barn och ungdomar genom att lägga några timmar på spolning av banan. För samordning av arbetet, hör av dig till Peter Ländell, 0730 474 399.
Ju fler som hjälper till – desto större möjlighet att få en bra skridskobana!!

feb 112011
 

ÅIK har haft årsmöte. Avgående ordförande Leif Svensson överlämnar här klubban till nyvalde ordförande Johnny Allansson. Leif lämnar inte helt utan är kvar i styrelsen.
Snart delas inbetalningskort för medlemsavgiften ut i brevlådorna. Stöd bygdens föreningar även om du inte aktivt deltar i verksamheten!

feb 022011
 

Vi håller med signaturen Adde som så riktigt påpekar (se nedan) att det är jättebra att ha en plogad väg att vinterpromenera på. Passa på att ta långpromenader nu när vårvintern närmar sig.

Adde skriver:
Hej!
Jag tycker ”Åryd byaförening” officiellt på hemsidan skall tacka det lokala jaktlaget i Åryd som ur egen ficka betalat snöplogning så att de kan fodra de vilda djuren och så att alla ur befolkningen i Åryd kan ta en skön vinterpromenad runt Hemset via Trädavägen och Kyrkvägen, Klacke. Ett stort tack!

feb 012011
 

Torsdagen den 3 mars kl. 19 blir det allmänt möte om affären i Åryd. Mötet hålls i skolans matsal.

Alla intresserade är välkomna att följa med till Kalvsviks lanthandel fredagen den 4:e februari kl 14 för att ta del av hur man där, genom en ekonomisk förening, framgångsrikt lyckats hålla affären levande.
Snart hoppas vi kunna kalla till ett större möte för alla intresserade där vi förhoppningsvis presenterar och diskuterar ett förslag på en affärsidé som gynnar hela samhället. Vi har även kontakt med Coompanion företagsrådgivning för att titta på vad som kan vara en rimlig tidsplan och en bra affärsplan. Dessutom försöker vi få en bättre bild av hur ekonomin i affären fungerar idag.
Har ni inte möjlighet att följa med nu på fredag, sväng gärna förbi Kalvsvik en annan dag och ta en titt i deras affär! Besök också Kalvsviks lanthandels hemsida.
Vänliga hälsningar,
Ida Qvarnström
Karin Carlsson
Matías Diessler
Nauras Minelmio