Dec 132010
 
Nu finns det möjlighet att åka skridskor på banan som ligger intill 
elljusspåret vid Kyrkekull (vid gångvägen mellan Kyrkekullvägen och Tallvägen). 
Växjö kommun står för redskapen men allt arbete sker med ideella krafter. Här 
har du chans att göra en insats så att du och dina barn kan åka. För samordning 
av arbetet, hör av dig till Peter Ländell, 0730 474 399.
Ju fler som hjälper till - desto större möjlighet att få en bra skridskobana!!
sep 082010
 

Med viss förundran har de som promenerar förbi badplatsen i Åryd sett ett nytt jakttorn placerat på åkern alldeles intill badplatsen. För att reda ut vad som är på gång ordnades ett informellt möte med distriktets jaktledare, André Åkerström. Han informerade om att man planerat jaga bl.a. vildsvin, gäss och duva på platsen. Efter en stunds diskussion var man dock överens om att platsen (åkern och skogspartiet vid badplatsen i Åryd) är ur säkerhetssynpunkt synnerligen olämpliga för jakt. Området används flitigt för friluftsliv och flera hus finns i närheten.
André lovade att ta upp frågan med jaktlagets medlemmar och därefter återkomma med besked.

aug 302010
 

Söndagen den 29 augusti bjöd på fest för veteranbilsintresserade. Från en kontroll i Billa åkte ett 100-tal veteranbilar till Åryd, tog en sväng runt Masugnsvägen och fortsatte sedan mot Risinge. Många passade på att stanna vid sjökanten eller vid masugnen för att fika och prata med medtrafikanter. Vi hoppas att Helgasjörallyt även nästa år tar en tur genom vår bygd!

aug 022010
 

Söndagen den 29 augusti kommer ett 70-tal veteranbilar att passera Åryd. Det är Helgasjörallyt som i år passerar våra trakter. Efter en kontroll vid Hemmesjö kyrka i Billa kör bilarna mot Åryd, följer Masugnsvägen genom bruksområdet och fortsätter mot Risinge. Om det är fint väder kanske någon tar en paus längs Masugnsvägen och då finns det möjlighet att se närmare på bilarna. Den exakta tiden när bilarna börjar komma till Åryd är svår att säga. Titta på annonser om rallyt i tidningarna. (Bilden här intill är ur Hemmesjö hembygdsförenings arkiv).

jun 022010
 

Nu är den klar! Kartan med cykelturen runt Årydsjön. Kartan kommer att delas ut i Åryd med omnejd, Finnas på biblioteket i Åryd, på Masugnscaféet och på turistbyrån i Växjö. En gemensam, guidad cykling planeras till augusti månad. Cykla och njut av sommaren!