feb 062011
 

Ytterligare en skabbräv har skjutits i Åryd, närmare bestämt på Hemsetvägen i närheten av vattenverket.
Skabbangripna rävar är en smittfara för hundar. Om du ser en misstänkt räv så kontakta någon i jaktlaget, t.ex. Lennart Karlsson i Åryd, 070-367 40 59.

 Posted by at 14:03  Tagged with:
feb 022011
 

Vi håller med signaturen Adde som så riktigt påpekar (se nedan) att det är jättebra att ha en plogad väg att vinterpromenera på. Passa på att ta långpromenader nu när vårvintern närmar sig.

Adde skriver:
Hej!
Jag tycker ”Åryd byaförening” officiellt på hemsidan skall tacka det lokala jaktlaget i Åryd som ur egen ficka betalat snöplogning så att de kan fodra de vilda djuren och så att alla ur befolkningen i Åryd kan ta en skön vinterpromenad runt Hemset via Trädavägen och Kyrkvägen, Klacke. Ett stort tack!

Dec 082010
 

Så här vackra är många rävar men inte den som den 7 december vid 12-tiden kom springande på Masugnsvägen i Åryd. Den var angripen av skabb, mager och hade bara en tuss päls på den långa svansen. Några timmar senare sköts en skabbräv söder om järnvägen vid metallgjuteriet. Det var troligen samma räv.
Skabbangripna rävar är en smittfara för hundar. Om du ser en misstänkt räv så kontakta någon i jaktlaget, t.ex. Lennart Karlsson i Åryd, 070-367 40 59.

 Posted by at 15:32  Tagged with:
sep 082010
 

Med viss förundran har de som promenerar förbi badplatsen i Åryd sett ett nytt jakttorn placerat på åkern alldeles intill badplatsen. För att reda ut vad som är på gång ordnades ett informellt möte med distriktets jaktledare, André Åkerström. Han informerade om att man planerat jaga bl.a. vildsvin, gäss och duva på platsen. Efter en stunds diskussion var man dock överens om att platsen (åkern och skogspartiet vid badplatsen i Åryd) är ur säkerhetssynpunkt synnerligen olämpliga för jakt. Området används flitigt för friluftsliv och flera hus finns i närheten.
André lovade att ta upp frågan med jaktlagets medlemmar och därefter återkomma med besked.