feb 172022
 

Hej!
Vi vill börja med att återigen tacka alla som bidragit till hjärtstartaren som nu hänger på plats utanför affären (till vänster om entrédörren). Vi är så glada över att vi tillsammans kunnat finansiera hjärtstartaren och få den på plats. Den ökar tryggheten i byn.

Under våren vill vi bjuda in till en Hjärt-Lungräddningskurs. Vi har bokat två tillfällen i Åryds gymnastiksal. Vi skulle också vilja slå ett slag för appen ”SMS Livräddare”, dit alla med HLR-utbildning kan ansluta sig. Läs mer på www.smslivraddare.se.

HLR-utbildning, Åryd
Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig hjärt-lungräddning samt hur man hanterar en hjärtstartare.
Kostnad 50 kr per person.
Maximalt antal deltagare är 12 per tillfälle. Först till kvarn.
Anmälan görs till samhällsföreningens e-mail arydssamhallsforening@gmail.com senast en vecka före utbildningstillfället.
Utbildningstillfällen:
Lördag 2 april kl.14.00-16.30
Torsdag 7 april kl.18.00-20.30


Information om hjärtstartaren i Åryd
Hjärtstartaren sitter nu på väggen utanför affären till vänster om entrédörren.
Den blinkar grönt för att visa att den fungerar.
Vid ett hjärtstopp där hjärtstartaren behövs öppnas luckan och hjärtstartaren kan plockas ur som en liten väska.
Hjärtstartaren ger tydliga instruktioner om hur den ska användas via bilder, text samt en röst som tydligt förklarar hur du ska använda hjärtstartaren.
Om hjärtstartaren använts behöver vissa delar bytas ut. Efter användning behöver den därför återlämnas i värmeskåpet där den förvaras och samhällsföreningen kontaktas för att återställa den med nya delar.
Vi kan tillsammans hjälpas åt att titta till hjärtstartaren där den hänger utanför affären och se så att den fungerar. Blinkar den grönt är den okej. Skulle något vara fel med den så vänligen kontakta samhällsföreningen.

Engagemang sökes
– Lokal- och evenemangsgrupp samt styrelseuppdrag
Vi har tidigare ställt frågan om någon har idéer kring vår samlingslokal i Masugnen – hur den kan användas och drivas. Vi önskar att där ska finnas verksamhet i större omfattning än tidigare, året om. Vi har fått in flera bra tankar och idéer på verksamhet som skulle kunna bedrivas där, från flera olika personer, och vår önskan är nu att bilda en ”lokalgrupp” – alltså en grupp personer som ansvarar för att lokalen används genom att anordna olika typer av aktiviteter och evenemang där som gynnar byn. Lokalen ska vara en mötesplats.

Utöver en lokalgrupp som ansvarar för samlingslokalen ser vi positivt på om en evenemangsgrupp kan bildas. En grupp personer som tillsammans verkar för gemensamma aktiviteter och evenemang i byn, exempelvis Valborgs- och Midsommarfirande. Är du, eller vet du någon annan, som skulle vara intresserad av att ingå i en av dessa grupper? Kontakta oss omgående så ser vi tillsammans över vilka möjligheter som finns.

Utöver engagemang kring Masugnslokalen och evenemang i byn vill vi påminna om möjligheten att vara med och driva föreningen framåt genom olika styrelseuppdrag. I styrelsen är vi ett gott gäng som alla drivs av att utveckla Åryd. Hör av dig vid intresse att ingå i styrelsen! Styrelsen väljs på årsmötet i april.

Har du några frågor, tankar eller idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Åryd så delge oss gärna dem i ett mail, ett meddelande på Facebook eller prata med någon av oss i styrelsen direkt.
Samhällsföreningens mailadress är arydssamhallsforening@gmail.com och på Facebook finns vi som sidan ”Åryds samhällsförening”.
Med hopp om ett gott 2022!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Åryds samhällsförening
Margaretha, Claes, Sabine, Ida, Malin, Emmy & Nathalie

 Posted by at 06:56

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)