apr 162011
 

De sista 200 metrarna av vägen till badplatsen i Åryd har varit igenvuxna och besvärliga för både gång- och cykeltrafikanter. Nu har träd, buskar och sly rensats bort närmast vägen. Arbetet har utförts ideellt av medlemmar i Åryds Föreningsråd. Nu hoppas vi att Skogssällskapet, som är markägare, skall jämna till och grusa vägen så att den blir trafikvänlig och så att inte nässlor och sly växer ut på vägen med detsamma.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)